Trang 1962, kết quả từ 19611 tới 19620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Vần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Vần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Viết Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Biện Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Ước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Uý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Uý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195719581959196019611962196319641965...74341