Trang 1963, kết quả từ 19621 tới 19630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Quách Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195819591960196119621963196419651966...74341