Trang 1964, kết quả từ 19631 tới 19640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Doản Tỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Doản Tỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thái Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Anh Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh Tục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195919601961196219631964196519661967...74341