Trang 1965, kết quả từ 19641 tới 19650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Quang Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Công Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 30/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Trọng Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...196019611962196319641965196619671968...74341