Trang 1966, kết quả từ 19651 tới 19660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thái Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Văn Tưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Duy Trữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Trữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Dũng Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Dũng Tuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Viết Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Viết Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...196119621963196419651966196719681969...74341