Trang 1967, kết quả từ 19661 tới 19670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Truật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Truật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Truyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Truyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Lộc Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lộc Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...196219631964196519661967196819691970...74341