Trang 1968, kết quả từ 19671 tới 19680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoả Minh Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoả Minh Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Duy Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Như Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...196319641965196619671968196919701971...74341