Trang 1969, kết quả từ 19681 tới 19690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lý Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Minh Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Nho Tộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nho Tộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Hùng Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hùng Tráng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Cao Tối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Cao Tối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...196419651966196719681969197019711972...74341