Trang 1970, kết quả từ 19691 tới 19700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Anh Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Toả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Toả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Viết Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...196519661967196819691970197119721973...74341