Trang 1971, kết quả từ 19701 tới 19710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Toan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Mạnh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Thuỷ Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thuỷ Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Đăng Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đăng Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Tých

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Tých, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Bá Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bá Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Danh Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Danh Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...196619671968196919701971197219731974...74341