Trang 1972, kết quả từ 19711 tới 19720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Xuân Lưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Lưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...196719681969197019711972197319741975...74341