Trang 1973, kết quả từ 19721 tới 19730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đậu Hữu Nhuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Hữu Nhuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Đình Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Đình Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Phiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Phiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Chí Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Chí Tuyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Minh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...196819691970197119721973197419751976...74341