Trang 1974, kết quả từ 19731 tới 19740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Hồng Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Giá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Khắc Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Công Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Tu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đức Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Lạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Duy Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...196919701971197219731974197519761977...74341