Trang 1975, kết quả từ 19741 tới 19750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mạnh Trọng Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạnh Trọng Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Nung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Song, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197019711972197319741975197619771978...74341