Trang 1976, kết quả từ 19751 tới 19760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Ngọc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Huy Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Tể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197119721973197419751976197719781979...74341