Trang 1977, kết quả từ 19761 tới 19770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thông Hải Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thông Hải Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thanh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lang Phú Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Phú Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nhật Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhật Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197219731974197519761977197819791980...74341