Trang 1978, kết quả từ 19771 tới 19780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thiện Đình Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiện Đình Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tống Xuân Chú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Xuân Chú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thoại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Căn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197319741975197619771978197919801981...74341