Trang 1979, kết quả từ 19781 tới 19790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thế Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Sỹ Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sỹ Yêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Ngọc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tống Xuân Chú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Xuân Chú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Yên Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Yên Trị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hồng Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Đức Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197419751976197719781979198019811982...74341