Trang 1981, kết quả từ 19801 tới 19810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Dinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đông Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đông Chấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Sách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vi Văn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Lại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197619771978197919801981198219831984...74341