Trang 1980, kết quả từ 19791 tới 19800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quý Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quý Báu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Quang Xăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Xăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Lãm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Hữu Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Khắc Đền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Đền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197519761977197819791980198119821983...74341