Trang 1982, kết quả từ 19811 tới 19820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vi Cao Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Cao Đài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Hữu Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quốc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hán Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hàn Ngọc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hàn Ngọc Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197719781979198019811982198319841985...74341