Trang 1983, kết quả từ 19821 tới 19830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Tiến Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Tiến Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Thanh Đó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Đó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Anh Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Anh Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Minh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Xuân Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Việt Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Việt Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Tam Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tam Tung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 2/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197819791980198119821983198419851986...74341