Trang 1984, kết quả từ 19831 tới 19840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Xuân Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1877, hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 16/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...197919801981198219831984198519861987...74341