Trang 1985, kết quả từ 19841 tới 19850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 29/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 6/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Trình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Nhất Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhất Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vi Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Huy Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Cậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Quốc Hơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quốc Hơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198019811982198319841985198619871988...74341