Trang 1986, kết quả từ 19851 tới 19860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Phách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 13/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Minh Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198119821983198419851986198719881989...74341