Trang 1987, kết quả từ 19861 tới 19870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 29/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Như Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Sửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 29/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Hữu Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Xế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198219831984198519861987198819891990...74341