Trang 1988, kết quả từ 19871 tới 19880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Xuân Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Nga, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Thanh Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thanh Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn ức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn ức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198319841985198619871988198919901991...74341