Trang 1989, kết quả từ 19881 tới 19890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Tú Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tú Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đình Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chữ Văn Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chữ Văn Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Duy Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198419851986198719881989199019911992...74341