Trang 1991, kết quả từ 19901 tới 19910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/3/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Sầm Đình Mũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Đình Mũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bàn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Văn Ôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Ôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Duy Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Hạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Hải Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hải Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tá Nhưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tá Nhưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198619871988198919901991199219931994...74341