Trang 1993, kết quả từ 19921 tới 19930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Doãn Phổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Doãn Phổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Ninh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ninh Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Xuân Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198819891990199119921993199419951996...74341