Trang 1994, kết quả từ 19931 tới 19940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đức Chuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Chuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phí Hữu Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí Hữu Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Quang Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quang Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Hồng Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Lắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đức Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 27/, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198919901991199219931994199519961997...74341