Trang 1992, kết quả từ 19911 tới 19920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đức Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Trọng Bất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Bất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Chủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chủng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Anh Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Chì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 18/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lý Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lâm Văn Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198719881989199019911992199319941995...74341