Trang 1995, kết quả từ 19941 tới 19950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Vi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Duy Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Mạnh Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Bái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199019911992199319941995199619971998...74341