Trang 1996, kết quả từ 19951 tới 19960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Cao Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cao Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bột, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khải Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khải Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Huy Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Huy Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199119921993199419951996199719981999...74341