Trang 1997, kết quả từ 19961 tới 19970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Công Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Công Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Oanh Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Oanh Liệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199219931994199519961997199819992000...74341