Trang 1998, kết quả từ 19971 tới 19980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Khiếu Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khiếu Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Trọng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Trọng Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trọng Tuyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Nhật Kham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nhật Kham, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Khu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199319941995199619971998199920002001...74341