Trang 1999, kết quả từ 19981 tới 19990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Huồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Huồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Huy Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 23/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Sỹ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Sỹ Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Duy Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Duy Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199419951996199719981999200020012002...74341