Trang 2000, kết quả từ 19991 tới 20000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 25/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Đỗ Trọng Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199519961997199819992000200120022003...74341