Trang 2001, kết quả từ 20001 tới 20010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bình Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bình Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lương Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Mai Đình Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Xá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn ổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Hữu Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Văn Cồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Cồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199619971998199920002001200220032004...74341