Trang 2002, kết quả từ 20011 tới 20020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Khoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Lụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Lụt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Trọng Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199719981999200020012002200320042005...74341