Trang 2003, kết quả từ 20021 tới 20030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mạnh Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Kiều Kim Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Kim Cân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Đức Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Công Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199819992000200120022003200420052006...74341