Trang 2005, kết quả từ 20041 tới 20050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thanh Ngại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Ngại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Bá Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Đình Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200020012002200320042005200620072008...74341