Trang 2008, kết quả từ 20071 tới 20080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 7/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Dĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 23/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 10/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 27/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200320042005200620072008200920102011...74341