Trang 2007, kết quả từ 20061 tới 20070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 12/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200220032004200520062007200820092010...74341