Trang 2011, kết quả từ 20101 tới 20110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 15/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 18/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200620072008200920102011201220132014...74341