Trang 2016, kết quả từ 20151 tới 20160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Mai Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mai Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Công Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Công Tỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...201120122013201420152016201720182019...74341