Trang 2015, kết quả từ 20141 tới 20150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Kim Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Công Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đàm Quang Rạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Quang Rạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vo danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vo danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1965, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Ngọc Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Uy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...201020112012201320142015201620172018...74341