Trang 2021, kết quả từ 20201 tới 20210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Anh Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Anh Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Võ Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Việt Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đào Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đức Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Minh Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nganh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nganh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thái Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...201620172018201920202021202220232024...74341