Trang 2024, kết quả từ 20231 tới 20240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Phôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 4/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 29/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 9/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...201920202021202220232024202520262027...74341