Trang 2025, kết quả từ 20241 tới 20250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Phổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Trang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Khư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Khư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Duyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Duyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 15/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202020212022202320242025202620272028...74341